Klauzula informacyjna Rodo

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem naszej strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone.

Termin realizacji

1. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego do Kupującego. Termin ten jest liczony w dniach roboczych.
Termin realizacji zamówień, produktów oznaczonych opisem „dostępność od ręki” jest uwarunkowany wybranym przez Kupującego sposobem odbioru zamówionych produktów. W przypadku osobistego odbioru zamówienia z magazynu fabryki w Trąbkach Wielkich, koniecznym jest ustalenie dokładnego terminu odbioru, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Jeśli Kupujący wybierze opcję usługi transportu, świadczoną przez Sprzedającego, termin dostawy zamówienia będzie zależny od zorganizowania transportu do wskazanego regionu. Standardowo termin ten wynosi 14-21 dni roboczych. Kupujący jest informowany przez Sprzedającego o dokładnym terminie dostawy z wyprzedzeniem.

3. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja” bądź towarów oznaczonych jako „wyprzedaż” o kolejności realizacji zamówień decyduje kolejność wpłynięcia potwierdzonych zamówień na te towary. Ilość towarów w cenach promocyjnych czy w cenach z wyprzedaży jest ograniczona.

4. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.

5. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.

Administrator Danych Osobowych: Drewniane Klimaty Krzysztof Kownacki, ul. Gdańska 27k, 83-034 Trąbki Wielkie

Drewniane Klimaty