Reklamacje

Muszą Państwo jednak mieć świadomość, że nawet tego typu meble również zużywają się, dlatego kilka podstawowych zasad powinno być przestrzeganych w celu wydłużenia ich żywotności:

Drewno jest materiałem higroskopijnym, który rozszerza się gdy wilgotność powietrza rośnie lub kurczy gdy wilgotność spada. Może to powodować powstawanie szczelin, deformacje mebli i drobne pęknięcia gdy wilgotność powietrza jest za wysoka lub za niska w pewnym przedziale czasu. Może mieć to miejsce szczególnie w okresie zimowym gdy wilgotność spada. Wówczas należy dowilżać pomieszczenia najlepiej za pomocą nawilżacza elektrycznego. W okresach letnich (czerwiec-wrzesień), kiedy wilgotność powietrza przekracza 60 % należy zaopatrzyć się w osuszacz powietrza. Również w pomieszczeniach z klimatyzacją może wystąpić zjawisko zbyt niskiej wilgotności.

Aby temu zapobiec należy otrzymywać w pomieszczeniu klimat o wilgotności powietrza 45-60% i temperaturze ok. 18-22 stopni Celsjusza.

Idealnym sposobem pielęgnacji jest używanie do czyszczenia tylko środków pielęgnacyjno-ochronnych, wskazanych przez wykonawcę. Taka pielęgnacja powinna być powtarzana co 2-3 tygodnie. Po pielęgnacji nie może na powierzchni parkietu zalegać woda. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania załączoną do preparatu. Codzienna pielęgnacja może ograniczać się do zwykłego odkurzania bądź zamiatania mebli. Piach lub brud powinien zostać pilnie usunięty, ponieważ działając jak papier ścierny powoduje rysowanie mebli.

Proszę pamiętać, że stosowanie powyższych zaleceń znacznie wydłuża żywotność mebli drewnianych i zmniejsza ryzyko pracy ale nie wyklucza jej całkowicie.
Przesuszenie lub zawilgocenie drewna wykraczające poza normy podane powyżej nie może być przedmiotem reklamacji.