Reklamacje

REKLAMACJE

 

Nasze meble wykonane są z należytą starannością  – są przygotowane do zamieszkania w nowym otoczeniu. Od swoich nowych użytkowników drewno wymaga regularnego dbania i pielęgnacji, jeśli będzie dobrze pielęgnowane, będzie cieszyć oko przez wiele lat. Dlatego ważne jest posiadanie podstawowej wiedzy na temat właściwej pielęgnacji stołu drewnianego oraz stosowanie odpowiednich praktyk.

 

W Drewnianych Klimatach stosujemy odpowiednie zabezpieczenia, które chronią stoły i meble drewniane. Jednakże, te zabezpieczenia nie zapewniają pełnej ochrony przed zabrudzeniami i drobnymi uszkodzeniami wynikającymi z codziennego użytkowania mebli.

Należy pamiętać, że drewno jest podatne na wiele czynników, które mogą wpływać na jego kondycję. Drewno, jako surowiec naturalny, ulega starzeniu. Proces starzenia, pęknięcia na powierzchni i odkształcenia są zazwyczaj nieodwracalne. Dlatego warto zwrócić uwagę na konserwację drewna wcześniej i zapobiegać potencjalnym uszkodzeniom.

 

ODPOWIEDNIA TEMPERATURA POMIESZCZENIA

Stoły i meble drewniane wykonane są z naturalnego surowca, który jest wrażliwy na duże zmiany temperatury otoczenia. Należy unikać umieszczania mebli w pobliżu źródeł intensywnego ciepła, które emitują znaczną temperaturę, może to negatywnie wpływać na stan mebli.

Ogrzewanie podłogowe: warto zapewnić ochronę poprzez umieszczenie mebla z litego drewna na dywanie. Jeśli chcemy zadbać o meble, należy również unikać wystawiania ich na działanie promieni słonecznych.

 

Wilgotności i temperatura pomieszczenia

 Ważne jest, aby meble z naturalnego drewna były użytkowane w zamkniętych pomieszczeniach o odpowiednich warunkach, które mają istotny wpływ na wygląd i stan drewna.

W pomieszczeniach, w których przechowujemy meble, należy utrzymywać temperaturę w przedziale od 14 do 31 stopni Celsjusza. Należy unikać gwałtownych zmian temperatury, na przykład szybkiego wietrzenia mieszkania zimą przez otwarcie wszystkich okien.

Bardzo ważnym czynnikiem jest wilgotność. Zbyt niska może powodować wysychanie i kurczenie się drewna, a zbyt wysoka może prowadzić do pęcznienia (wilgotnościowego) drewna oraz jego deformacji pod wpływem dotyku.

 

OCHRONA MEBLI DREWNIANYCH PRZED WODĄ

Zazwyczaj krótkotrwały kontakt powierzchni drewnianej z wodą lub innymi cieczami nie powinien stanowić problemu ani powodować uszkodzeń. Natomiast długotrwały kontakt z wilgocią może negatywnie wpływać na kondycję mebli z litego drewna. Ważne jest, by wylana ciecz na blat stołu lub stolika kawowego była natychmiast usunięta.

Jak usuwać nadmiar wody? Najlepiej jest to zrobić przy użyciu chłonnego materiału, takiego jak ręcznik papierowy, miękka szmatka bawełniana lub wykonana z mikrofibry. Nie należy szorować powierzchni czy używania szmatek, które mogą spowodować mechaniczne uszkodzenia drewna.

 

GORĄCE NCZYNIA NA BLACIE ? 

Kontakt drewna z ekstremalnie wysoką lub niską temperaturą może spowodować trudne do usunięcia przebarwienia. Ważne jest, by nie kłaść gorących ani bardzo zimnych naczyń bezpośrednio na powierzchnię blatu drewnianego

Aby chronić powierzchnię stołu, zaleca się stosowanie odpowiednich podkładek (drewnopodobnych lub materiałowych), desek drewnianych lub innych materiałów, takich jak bawełniana ściereczka złożona na odpowiednią grubość.

 

Przesuszenie, zawilgocenie wykraczające poza normy podane powyżej nie może być przedmiotem reklamacji. Dodatkowo pękanie naturalnego drewna jest jego naturalnym procesem, który również nie podlega reklamacji.

 

 

Warunki reklamacji drewnianych mebli ogrodowych

 

Klient ma prawo zgłaszać reklamację w przypadku wad fizycznych wykonania mebli ogrodowych w określonym terminie, zwykle wynoszącym 14 dni od daty dostarczenia produktu. 

Jeśli meble drewniane zostały uszkodzone podczas prawidłowego użytkowania zgodnego z ich przeznaczeniem, to można zgłosić reklamację. W takim przypadku, reklamacja może dotyczyć wad fabrycznych, błędów wykonania, które były obecne od momentu dostarczenia mebli.

Jednakże, jeśli meble drewniane zostały uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania, nadmiernego obciążenia, niewłaściwego czyszczenia, niewłaściwej pielęgnacji, przechowywania bądź działania innych czynników, które naruszyły ich stan lub strukturę, reklamacja może być nieuzasadniona. W takich przypadkach, producent może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdyż odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieprawidłowego użytkowania mebli może nie podlegać gwarancji.

Właściwe użytkowanie drewnianych mebli ogrodowych

Klient powinien użytkować meble ogrodowe zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami producenta: https://drewnianeklimaty.pl/najczesciej-zadawane-pytania/#1676635331172-361260cd-2bb0

Wszelkie uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, nadmiernej eksploatacji, czy nieodpowiedniego konserwowania, mogą być wyłączone z gwarancji.

Pielęgnacja mebli

Drewniane meble ogrodowe wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować ich trwałość i estetyczny wygląd. Klient powinien regularnie czyścić i konserwować meble zgodnie z zaleceniami producenta: https://drewnianeklimaty.pl/najczesciej-zadawane-pytania/#1676635331172-361260cd-2bb0

Właściwe przechowywanie

Jeśli meble ogrodowe na wymiar są przechowywane w okresie, gdy nie są używane, zaleca się przechowywanie ich w suchym i zacienionym miejscu, aby uniknąć narażenia na działanie czynników atmosferycznych: https://drewnianeklimaty.pl/najczesciej-zadawane-pytania/#1676635331172-361260cd-2bb0

Po zgłoszeniu reklamacji, firma odpowiedzialna za wykonanie mebli na wymiar powinna podjąć odpowiednie działania w celu zbadania i rozpatrzenia reklamacji. Klient może zostać poproszony o dostarczenie zdjęć lub innych dokumentów w celu udokumentowania wady.

Decyzja i naprawa

Po weryfikacji reklamacji, sprzedawca lub producent podejmuje decyzję o możliwości naprawy, wymiany lub zwrotu produktu. W przypadku zatwierdzenia reklamacji, Klient ma prawo do naprawy lub wymiany mebli na nowe, wolne od wad, o ile reklamacja wynika z błędów wykonania lub uszkodzeń fabrycznych.

Warto zaznaczyć, że powyższe warunki reklamacji uwzględniają właściwe użytkowanie, pielęgnację i przechowywanie mebli ogrodowych wykonanych. Dzięki przestrzeganiu tych zaleceń, Klient może cieszyć się długotrwałą satysfakcją z zakupionych i wykonanych specjalnie dla niego mebli ogrodowych.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]